Αρχική Ασκήσεις υπαγόρευσης A description of sales performance

A description of sales performance


Listen to an excerpt from a presentation about sales performance and type what you hear in the box below.

You'll hear the recording four times in total:
1 - without pauses
2 - with pauses
3 - with pauses
4 - without pauses

1) Ακούστε την ηχογράφηση...
2) ...και βάλτε το κείμενο στο κουτί κάτω:


  Please create an account of the appropriate type to access this content