Τα θέματα μίας συνάντησης

An agenda for a meeting


Ο πρόεδρος μιας συνάντησης περιγράφει τα θέματα προς συζήτηση στην αρχή μιας συνάντησης.

Θα ακούσετε την ηχογράφηση συνολικά τέσσερεις φορές
1 - χωρίς παύσεις
2 - με παύσεις
3 - με παύσεις
4 - χωρίς παύσεις

1) Ακούστε την ηχογράφηση...
2) ...και βάλτε το κείμενο στο κουτί κάτω:Σχετικά links

Τα ακόλουθα φυλλάδια εργασιών εξηγούν μερικές από τις γραμματικές δομές που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή την άσκηση: