Αρχική Ασκήσεις υπαγόρευσης Giving directions

Giving directions


Please note that access to this dictation exercise requires a Getting Started or Professional account - please create an account, or log in if you already have an account.

Create an account

Listen to someone give directions and type what you hear in the box below.

You'll hear the recording four times in total:
1 - without pauses
2 - with pauses
3 - with pauses
4 - without pauses

1) Ακούστε την ηχογράφηση...
2) ...και βάλτε το κείμενο στο κουτί κάτω:


  Please create an account of the appropriate type to access this content