Προβλήματα με μια διανομή

Problems with a delivery


Μια τηλεφωνική κλήση σχετικά με προβλήματα σε κάποια διανομή.

You'll hear the recording four times in total:
1 - without pauses
2 - with pauses
3 - with pauses
4 - without pauses

1) Ακούστε την ηχογράφηση...
2) ...και βάλτε το κείμενο στο κουτί κάτω: