Zgłaszanie kradzieży

Reporting a theft


Ktoś zgłasza kradzież na posterunku policji.

To nagranie usłyszysz czterokrotnie:
1 – bez przerw
2 - z przerwami
3 - z przerwami
4 - bez przerw

1) Posłuchaj nagrania ...
2) ... i wpisz tekst w polu poniżej: