Αρχική Ασκήσεις υπαγόρευσης Roadside assistance

Roadside assistance


Παρακαλώ σημειώστε ότι η πρόσβαση σε αυτό άσκηση υπαγόρευσης απαιτεί έναν Λογαριασμό για Νέους Χρήστες ή Επαγγελματικό Λογαριασμό – παρακαλώ δημιουργήστε έναν λογαριασμό ή συνδεθείτε, αν έχετε ήδη έναν λογαριασμό.

Δημιούργησε ένα λογαριασμό

Listen to a customer making a telephone call to a roadside assistance service and type what you hear in the box below.

You'll hear the recording four times in total:
1 - without pauses
2 - with pauses
3 - with pauses
4 - without pauses

1) Ακούστε την ηχογράφηση...
2) ...και βάλτε το κείμενο στο κουτί κάτω:


  Please create an account of the appropriate type to access this content