Εκπαιδευτής λεξιλογίου Γενικών Αγγλικών


Καινούριο Λεξιλόγιο


 

Το τεστ παρακάτω συμπεριλαμβάνει το ακόλουθο καινούριο λεξιλόγιο:

Vocabulary Ήχος Μετάφραση Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις
What's your date of birth? Πότε γεννήθηκες; ‘What's your date of birth?’ ‘My date of birth is 1st January 1970.’

What's your nationality? Από πού κατάγεσαι; ‘What’s your nationality?’

What's your name? Πώς σε λένε; ‘What's your name?’ ‘My name is ...’

This is the conversational form of ‘What is your name.’
a surname επώνυμο ‘My surname is ....’

Sometimes you will hear ‘My last name is ...’.
a nationality η εθνικότητα ‘What's your nationality?’ ‘I'm French.’

My name is ... Το όνομά μου είναι ... ‘My name is ...’

My date of birth is ..... Γεννήθηκα το ... . ‘My date of birth is 1st January 1970.’

a Facebook account λογαριασμός Facebook ‘Do you have a Facebook account?’

Vocabulary, Ήχος, Μετάφραση, Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις
What's your date of birth?
Πότε γεννήθηκες;
‘What's your date of birth?’ ‘My date of birth is 1st January 1970.’
What's your nationality?
Από πού κατάγεσαι;
‘What’s your nationality?’
What's your name?
Πώς σε λένε;
‘What's your name?’ ‘My name is ...’

This is the conversational form of ‘What is your name.’
a surname
επώνυμο
‘My surname is ....’

Sometimes you will hear ‘My last name is ...’.
a nationality
η εθνικότητα
‘What's your nationality?’ ‘I'm French.’
My name is ...
Το όνομά μου είναι ...
‘My name is ...’
My date of birth is .....
Γεννήθηκα το ... .
‘My date of birth is 1st January 1970.’
a Facebook account
λογαριασμός Facebook
‘Do you have a Facebook account?’

Ερωτήσεις τεστ

 • _____
  My name is [name].


 • What are you called?
  _____


 • The event details are on our Facebook page. Do you have _____?


 • What is your nationality?
  _____


 • What’s your family name?
  _____


 • _____
  I’m French.


 • _____ 28th May 1984.


 • When were you born?
  _____