Αθλητικά Αγγλικά για το ποδόσφαιρο – ένας ποδοσφαιρικός αγώνας

Αγγλικά για το ποδόσφαιρο – ένας ποδοσφαιρικός αγώνας

Μέρος 1 - Εισαγωγή, το χρονοδιάγραμμα ενός αγώνα

Παρακαλώ δημιούργησε ένα λογαριασμό για να παρακολουθήσεις αυτό το βίντεο.

Μέρος 2 - Μέσα στο γήπεδο, ποιος είναι ποιος

Παρακαλώ δημιούργησε ένα λογαριασμό για να παρακολουθήσεις αυτό το βίντεο.

Μέρος 3 - Στοιχεία του παιχνιδιού

Παρακαλώ δημιούργησε ένα λογαριασμό για να παρακολουθήσεις αυτό το βίντεο.

Μέρος 4 - Επιπλέον λεξιλόγιο, μιλώντας για το αποτέλεσμα (σκορ)

Παρακαλώ δημιούργησε ένα λογαριασμό για να παρακολουθήσεις αυτό το βίντεο.


Create an account

  • Αριθμός σπουδαστών
  • Είσοδος στο τεστ γραμματικής
  • Είσοδος στο βιντεομάθημα:
  • Ίδρυση επιχείρησης στο Ηνωμένο Βασίλειο
  • Αγγλικά για email
  • English for presentations
  • Αγγλικά για συσκέψεις
  • English for telephone calls
  • Αγγλικά για το ποδόσφαιρο 1
  • Εισαγωγή στον Shakespeare
 • Getting started

  Δωρεάν
  Δημιούργησε λογαριασμό

  • 1Αριθμός σπουδαστών
  • Είσοδος στο τεστ γραμματικής
  • Είσοδος στο βιντεομάθημα:
  • Ίδρυση επιχείρησης στο Ηνωμένο Βασίλειο
  • Αγγλικά για email
  • English for presentations
  • Αγγλικά για συσκέψεις
  • English for telephone calls
  • Αγγλικά για το ποδόσφαιρο 1
  • Εισαγωγή στον Shakespeare