Διοίκηση εταιρίας Ίδρυση επιχείρησης στο Ηνωμένο Βασίλειο

Ίδρυση επιχείρησης στο Ηνωμένο Βασίλειο

Μέρος 1 - Εισαγωγή, επισκόπηση

Παρακαλώ δημιούργησε ένα λογαριασμό για να παρακολουθήσεις αυτό το βίντεο.

Μέρος 2 - Εγγράφοντας την επιχείρησή σου

Παρακαλώ δημιούργησε ένα λογαριασμό για να παρακολουθήσεις αυτό το βίντεο.

Μέρος 3 - ʼδειες, τραπεζικοί λογαριασμοί, Εθνική Ασφάλεια και υποστήριξη

Παρακαλώ δημιούργησε ένα λογαριασμό για να παρακολουθήσεις αυτό το βίντεο.


Create an account

  • Αριθμός σπουδαστών
  • Είσοδος στο τεστ γραμματικής
  • Είσοδος στο βιντεομάθημα:
  • Ίδρυση επιχείρησης στο Ηνωμένο Βασίλειο
  • Αγγλικά για email
  • English for presentations
  • Αγγλικά για συσκέψεις
  • English for telephone calls
  • Αγγλικά για το ποδόσφαιρο 1
  • Εισαγωγή στον Shakespeare
 • Getting started

  Δωρεάν
  Δημιούργησε λογαριασμό

  • 1Αριθμός σπουδαστών
  • Είσοδος στο τεστ γραμματικής
  • Είσοδος στο βιντεομάθημα:
  • Ίδρυση επιχείρησης στο Ηνωμένο Βασίλειο
  • Αγγλικά για email
  • English for presentations
  • Αγγλικά για συσκέψεις
  • English for telephone calls
  • Αγγλικά για το ποδόσφαιρο 1
  • Εισαγωγή στον Shakespeare