Business English spelling test


Please see also the 'Test results' tab above.

Odpowiedz na pytania testowe

Komunikacja biznesowa

Technologia prezentacji
- / 13
Email - budowa wiadomo ści email
- / 16
Email - wysyłanie i odbieranie wiadomości email
- / 16
Pisanie raportów biznesowych
- / 14
Rozmowy telefoniczne
- / 24
Rozmowy konferencyjne
- / 24
Omawianie problemu
- / 25
Wyrażanie opinii
- / 17

Zycie biznesowe

Kultura biznesu - aspekty pozytywne
- / 25
Kultura biznesu - aspekty negatywne
- / 4
Zarządzanie czasem
- / 19
Skala czasowa projektu
- / 9
Tworzenie sieci kontaktów
- / 11
Branża, w której pracujesz
- / 19
Funkcja biznesowa, w której pracujesz
- / 12
Wyposażenie biura
- / 7

Ryzyko biznesowe

Procesy finansowe i narzedzia

Zatwierdzenie inwestycji
- / 11
Upewniać się, że liczby się zgadzają
- / 8

Struktura biznesowa i finansowanie

Struktura korporacyjna
- / 6
Giełda papierów wartościowych
- / 11

Fuzje i przejecia

Strony transakcji
- / 13
Proces fuzji i przejęć
- / 10
Negocjowanie oferty
- / 4
Należyta staranność
- / 15

Strategia

Negocjacje

Negocjacje - kontekst
- / 23
Negocjacje - proces
- / 25

Zasoby ludzkie

Struktura organizacyjna
- / 19
Motywacja do pracy
- / 11
Rozmowy kwalifikacyjne
- / 20

Sprzedaz

Dokonywanie sprzedaży
- / 12