Trener ogólnego słownictwa angielskiego


Nowe słownictwo


 

Poniższy test zawiera nowe słówka:

Vocabulary Audio Tłumaczenie Przykładowe zdanie / uwagi
to speak a language fluently mówić płynnie ‘I speak French fluently.’

How many languages can you speak? W ilu językach mówisz? ‘How many languages can you speak?’ ‘Two: English and French.’

to be bilingual być dwujęzycznym ‘I grew up speaking both Spanish and Italian, so I’m bilingual.’

to speak a language mówić w języku ‘I can speak four languages.’

Vocabulary, Audio, Tłumaczenie, Przykładowe zdanie / uwagi
to speak a language fluently
mówić płynnie
‘I speak French fluently.’
How many languages can you speak?
W ilu językach mówisz?
‘How many languages can you speak?’ ‘Two: English and French.’
to be bilingual
być dwujęzycznym
‘I grew up speaking both Spanish and Italian, so I’m bilingual.’
to speak a language
mówić w języku
‘I can speak four languages.’

Pytania testowe

  • My first language is French, and I also speak a little English, but I _____ .


  • I learnt Spanish at college, and I’m spending the summer in Spain so I can _____ .


  • I learnt French when I was younger, but I’ve forgotten everything so I can’t _____ .


  • I can only speak English. _____?