Εκπαιδευτής λεξιλογίου Γενικών Αγγλικών

General English vocab trainer


Καινούριο Λεξιλόγιο

Το τεστ παρακάτω συμπεριλαμβάνει το ακόλουθο καινούριο λεξιλόγιο:

Λεξιλόγιο Ήχος Μετάφραση Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις
a grocery store μανάβικο ‘Is there a grocery shop nearby? We’ve run out of rice.’

fifty πενήντα ‘Two hundred divided by four equals fifty.’

a grill ψησταριά ‘Please don’t forget to turn off the grill once you’ve finished using it.’

to be impolite είμαι αγενής ‘It’s impolite to be late to a meeting.’

deep βαθύς ‘How deep is the canyon?’

lightning αστραπές ‘The building was struck by lightning.’

a clarinet κλαρινέτο ‘I’d like to learn the clarinet.’

a tourist attraction τουριστικό έκθεμα ‘There are many tourist attractions in Paris.’

a study μελετητήριο ‘I work from home three days a week. I usually work in the study.’

a lid καπάκι ‘Do you have any lids for the coffee cups, please?’

pollution μόλυνση ‘We’re monitoring the level of pollution in the river.’

to take a flight παίρνω μια πτήση ‘We took a flight from Melbourne to Sydney.’

Λεξιλόγιο, Ήχος, Μετάφραση, Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις
a grocery store
μανάβικο
‘Is there a grocery shop nearby? We’ve run out of rice.’
fifty
πενήντα
‘Two hundred divided by four equals fifty.’
a grill
ψησταριά
‘Please don’t forget to turn off the grill once you’ve finished using it.’
to be impolite
είμαι αγενής
‘It’s impolite to be late to a meeting.’
deep
βαθύς
‘How deep is the canyon?’
lightning
αστραπές
‘The building was struck by lightning.’
a clarinet
κλαρινέτο
‘I’d like to learn the clarinet.’
a tourist attraction
τουριστικό έκθεμα
‘There are many tourist attractions in Paris.’
a study
μελετητήριο
‘I work from home three days a week. I usually work in the study.’
a lid
καπάκι
‘Do you have any lids for the coffee cups, please?’
pollution
μόλυνση
‘We’re monitoring the level of pollution in the river.’
to take a flight
παίρνω μια πτήση
‘We took a flight from Melbourne to Sydney.’

Ερωτήσεις τεστ


1)
I converted one of the bedrooms into _____ so that I can work from home.
 

 

2)
I have to be at the airport by 6 p.m. this evening because I’m _____ to Paris.
 

 

3)
Museums, historical monuments and markets are all types of _____ .
 

 

4)
_____ has different sections for many types of product such as clothing, perfume and electrical goods.
 

 

5)
_____ in the river from the factory caused the fish to die.
 

 

6)
The river is so _____ that I can’t touch the bottom with my feet.
 

 

7)
It is _____ to answer your phone when you are a guest for dinner.
 

 

8)
Twenty-five multiplied by two equals _____.
 

 

9)
The _____ on a coffee cup helps to stop the coffee from spilling.
 

 

10)
When food is cooked under _____, it needs turning so that it cooks on both sides.
 

 

11)
During the storm, _____ struck a tree and caused it to catch fire.
 

 

12)
The _____ is a straight wind instrument which uses a reed.