Trener ogólnego słownictwa angielskiego


Nowe słownictwo


 

Poniższy test zawiera nowe słówka:

Vocabulary Audio Tłumaczenie Przykładowe zdanie / uwagi
ten thousand dziesięć tysięcy ‘Nine thousand plus one thousand equals ten thousand.’

two thousand dwa tysiące ‘One thousand nine hundred and ninety-nine plus one equals two thousand.’

one billion miliard ‘Our sales should exceed one billion pounds next year.’

one million milion ‘We sold over one million units last year.’

one hundred thousand sto tysięcy ‘The population of the town is around one hundred thousand.’

Vocabulary, Audio, Tłumaczenie, Przykładowe zdanie / uwagi
ten thousand
dziesięć tysięcy
‘Nine thousand plus one thousand equals ten thousand.’
two thousand
dwa tysiące
‘One thousand nine hundred and ninety-nine plus one equals two thousand.’
one billion
miliard
‘Our sales should exceed one billion pounds next year.’
one million
milion
‘We sold over one million units last year.’
one hundred thousand
sto tysięcy
‘The population of the town is around one hundred thousand.’

Pytania testowe

  • Five hundred multiplied by four equals _____.


  • _____ , two billion, three billion


  • Five hundred thousand multiplied by two equals _____.


  • _____ , two hundred thousand, three hundred thousand


  • nine thousand, _____ , eleven thousand