Trener ogólnego słownictwa angielskiego


Nowe słownictwo


 

Poniższy test zawiera nowe słówka:

Vocabulary Audio Tłumaczenie Przykładowe zdanie / uwagi
twenty divided by four equals five dwadzieścia podzielone przez cztery równa się pięć ‘Twenty divided by four equals five.’

three minus two equals one trzy minus dwa równa się jeden ‘Three minus two equals one.’

to multiply by mnożyć przez ‘Multiply the cost of each unit by the number of units to calculate the total cost.’

four multiplied by two equals eight cztery pomnożone przez dwa równa się osiem ‘Four multiplied by two equals eight.’

square root pierwiastek kwadratowy ‘The square root of nine is three.’

to divide by dzielić przez ‘Eight divided by four equals two.’

to subtract odejmować ‘Subtract the cost of sales from the sales figure to give the gross profit.’

four plus four equals eight cztery plus cztery równa się osiem ‘Four plus four equals eight.’

Vocabulary, Audio, Tłumaczenie, Przykładowe zdanie / uwagi
twenty divided by four equals five
dwadzieścia podzielone przez cztery równa się pięć
‘Twenty divided by four equals five.’
three minus two equals one
trzy minus dwa równa się jeden
‘Three minus two equals one.’
to multiply by
mnożyć przez
‘Multiply the cost of each unit by the number of units to calculate the total cost.’
four multiplied by two equals eight
cztery pomnożone przez dwa równa się osiem
‘Four multiplied by two equals eight.’
square root
pierwiastek kwadratowy
‘The square root of nine is three.’
to divide by
dzielić przez
‘Eight divided by four equals two.’
to subtract
odejmować
‘Subtract the cost of sales from the sales figure to give the gross profit.’
four plus four equals eight
cztery plus cztery równa się osiem
‘Four plus four equals eight.’

Pytania testowe

  • The _____ of twenty-five is five.


  • 4 + 4 = 8


  • 20 / 4 = 5


  • _____ the purchase cost _____ the sales price to calculate the profit made.


  • Five _____ seven is thirty-five.


  • 4 x 2 = 8


  • 3 - 2 = 1


  • _____ the amount of fuel used _____ the total distance travelled to calculate the amount of fuel used per mile.