Trener ogólnego słownictwa angielskiego


Nowe słownictwo


 

Poniższy test zawiera nowe słówka:

Vocabulary Audio Tłumaczenie Przykładowe zdanie / uwagi
twenty-five dwadzieścia pięć ‘Twenty plus five equals twenty-five.’

fifteen piętnaście ‘Forty-five divided by three is fifteen.’

seven siedem ‘Seven less one equals six.’

odd nieparzysty ‘One, three, and five are odd numbers.’

forty czterdzieści ‘Thirty plus ten equals forty.’

seventeen siedemnaście ‘Eighteen less one is seventeen.’

twenty-nine dwadzieścia dziewięć ‘Twenty-eight plus one equals twenty-nine.’

sixteen szesnaście ‘Two to the power of four is sixteen.’

Vocabulary, Audio, Tłumaczenie, Przykładowe zdanie / uwagi
twenty-five
dwadzieścia pięć
‘Twenty plus five equals twenty-five.’
fifteen
piętnaście
‘Forty-five divided by three is fifteen.’
seven
siedem
‘Seven less one equals six.’
odd
nieparzysty
‘One, three, and five are odd numbers.’
forty
czterdzieści
‘Thirty plus ten equals forty.’
seventeen
siedemnaście
‘Eighteen less one is seventeen.’
twenty-nine
dwadzieścia dziewięć
‘Twenty-eight plus one equals twenty-nine.’
sixteen
szesnaście
‘Two to the power of four is sixteen.’

Pytania testowe

  • fourteen, _____ , sixteen


  • Four multiplied by four is _____.


  • six, _____ , eight


  • Five times five equals _____.


  • Fifteen plus fourteen equals _____.


  • Fifteen plus two equals _____.


  • Seven, nine, and eleven are _____ numbers.


  • thirty, _____ , fifty