Dictation exercises - focus on grammar


Beginner

Trecutul simplu
0 / 0
Trecutul continuu
0 / 0
Prezentul simplu
0 / 0
Prezentul continuu (prezent)
0 / 0
Prezentul perfect
0 / 0
'Going to' și 'will'
0 / 0
Prezentul continuu (viitor)
0 / 0
Pronume: subiect, obiect
0 / 0
Pronume: relative
0 / 0
Adjective și pronume posesive
0 / 0
Adjective și pronume demonstrative
0 / 0
Ordinea adjectivelor
0 / 0
Întrebări cu WH (pronume interogative)
0 / 0
Articole: a, an, the
0 / 0
Prepoziții: timp și spațiu
0 / 0
There is/ there are și cuantificatori
0 / 0
Conjuncțiile and, or, but
0 / 0
Comparative / superlative (than)
0 / 0
Fraza condițională de tip 0 (if)
0 / 0
Fraza condițională de tip 1 (if)
0 / 0
Verbe modale: can/can't, could, will, shall
0 / 0
Structuri verbale
0 / 0
Sequence adverbs
0 / 0

Domenii suplimentare pentru nivelul intermediar

Mai mult ca perfectul
0 / 0
Trectul simplu vs. Prezentul perfect
0 / 0
Trecutul simplu vs. Trecutul continuu
0 / 0
Prezentul perfect continuu
0 / 0
Viitorul simplu
0 / 0
Viitorul continuu
0 / 0
Vorbirea indirectă
0 / 0
Fraza condițională de tip 2
0 / 0
Fraza condițională de tip 3
0 / 0
Propoziții relative
0 / 0
Pronume reflexive
0 / 0
Verbe modale: must, have to, should, should have
0 / 0
Structuri verbale: gerunziu sau infinitiv
0 / 0
Adverbe de grad
0 / 0
Ordinea adjectivelor
0 / 0
Adjective: ed sau ing
0 / 0

Domenii suplimentare pentru nivelul avansat

Mai mult ca perfectul continuu
0 / 0
Viitorul perfect
0 / 0
Future perfect continuous
0 / 0
Diateza pasivă
0 / 0
Condiționale mixte
0 / 0
Verbe modale: can't have/ must have / might have
0 / 0

Related links


 You might also be interested in: