Czas teraźniejszy złożony

Present perfect


1)
2)
3)
4)
5)