Zaimki: przedmiot, podmiot

Pronouns: subject, object


1)
2)
3)
4)
5)