Czasowniki modalne: nie może/ musi/ mógłby (can't have/ must have / might have

Czasowniki modalne: nie może/ musi/ mógłby (can't have/ must have / might have


▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄