Dzielenie się opinią na połączeniu konferencyjnym

Giving your opinion on a conference callBusiness English dictation exercises