Λέγοντας τη γνώμη σου σε μία τηλεδιάσκεψη

Giving your opinion on a conference callBusiness English dictation exercises