Podstawowy szyk przymiotników

Basic adjective word order