Składnia czasowników: -ing czy bezokolicznik

Verb patterns: gerund or infinitive


1)
2)
3)
4)
5)