Czasowniki modalne: nie może/ musi/ mógłby (can't have/ must have / might have

Czasowniki modalne: nie może/ musi/ mógłby (can't have/ must have / might have


1)
▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄
▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄

▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄