Verb conjugation practice


Początkujący

Czas przeszły prosty
0 / 0
Czas przeszły ciągły
0 / 0
Czas teraźniejszy prosty
0 / 0
Present Continuous
0 / 0
Czas teraźniejszy złożony
0 / 0
'Going to' i 'will'
0 / 0
Tryb rozkazujący
0 / 0
Czasowniki modalne: mogę/nie mogę, mógłbym, zrobię, powinienem (can/can't, could, will, shall)
0 / 0

Dodatkowe dziedziny dla poziomu średnio zaawansowanego

Past simple - passive
0 / 0
Past continuous - passive
0 / 0
Present simple - passive
0 / 0
Present continuous - passive
0 / 0
Present perfect - passive
0 / 0
'Going to' - passive
0 / 0
Modals: can/can’t, could, will shall - passive
0 / 0
Czas przeszły złożony
0 / 0
Past perfect - passive
0 / 0
Czas teraźniejszy złożony ciągły
0 / 0
Present perfect continuous - passive
0 / 0
Czas przyszły prosty
0 / 0
Future simple - passive
0 / 0
Czas przyszły ciągły
0 / 0
Future continuous - passive
0 / 0
Forma used to/would
0 / 0
Used to - passive
0 / 0
Czasowniki modalne: muszę, trzeba, powinienem, powinienem był (must, have to, should, should have)
0 / 0
Modals: must, have to, should, should have - passive
0 / 0

Dodatkowe dziedziny dla poziomu zaawansowanego

Czas przyszły złożony
0 / 0
Future perfect - passive
0 / 0
Czasowniki modalne: nie może/ musi/ mógłby (can't have/ must have / might have
0 / 0
Modals: can’t have, must have, might have - passive
0 / 0

Powiązane linki