Czasowniki modalne: muszę, trzeba, powinienem, powinienem był (must, have to, should, should have)

Czasowniki modalne: muszę, trzeba, powinienem, powinienem był (must, have to, should, should have)


1)
▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄
▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄

▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄