Czasowniki modalne: mogę/nie mogę, mógłbym, zrobię, powinienem (can/can't, could, will, shall)

Czasowniki modalne: mogę/nie mogę, mógłbym, zrobię, powinienem (can/can't, could, will, shall)


1)
▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄
▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄

▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄