Czas przeszły złożony ciągły

Czas przeszły złożony ciągły


▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄