Czas przeszły złożony ciągły

(Past perfect continuous)


Wstep

Czasu Past Perfect Continuous używamy do opisania sytuacji ciągłej, która miała miejsce w przeszłości i była kontynuowana do późniejszego momentu w przeszłości.

Na przykład:

had been running  for six hours by the time  I arrived at the finish line.
to stało się na początku to stało się później
... or:

By the time  I arrived  at the finish line,  I had been running for six hours.
to stało się później to stało się na początku

The bus was late. I had been waiting for 30 minutes when it finally arrived.

Forma

Aby utworzyć zdanie w czasie Past Perfect Continuous, używamy:
had / "hadn't been" + formy "-ing" czasownika głównego.

Na przykład:

I
You
He / She / It
We
They
had
(or: I'd / She'd / They'd, etc)
been lying in the sun for hours.
hadn't (had not)

Had I
You
He / She / It
We
They
been lying in the sun for hours?

Praktyka

Uzupełnij zdania właściwymi formami czasowników w nawiasach tworząc zdanie w czasie Past Perfect Continuous:

.
1)
Because it    for days, the pitch was soaked. (rain)

 
2)
She    the flowers so they all died. (not water)

 
3)
   the computer? (they use)

 
4)
Peter    for a new job for months when he finally found one in London. (look)

 

Dalsza praktyka

Uzupelnij zdanie wybierajac poprawna odpowiedz: a, b, c lub d.
.
1)
When the investigation began, the factory ____ toxic waste for years.
 

 

2)
She ____ her brother's lifestyle for years before she died.
 

 

3)
____ on you for a long time?
 

 

4)
We ____ the bird for long before it flew away.
 

 

5)
What ____ before the meeting started?
 

 

6)
____ every night?
 

 


Create a free Getting Started accountVocabulary
 

Slownictwo


Vocabulary exercises:Wzbogac swoje slownictwo dzieki naszym trzem trenerom slówek:Ćwicz pisownię, korzystając z naszych trzech testów z pisowni:Przećwicz słownictwo związane z grafami i wykresami:
Ucz się słownictwa
Video lessons
 

Lekcje wideo


Skup sie na konkretnych aspektach angielskiego w biznesie korzystajac z naszych lekcji wideo:
 
Obejrzyj lekcję video