Strona główna Gramatyka Zaawansowany Czas przeszły złożony ciągły

Czas przeszły złożony ciągły

(Past perfect continuous)


Wstep

Czasu Past Perfect Continuous używamy do opisania sytuacji ciągłej, która miała miejsce w przeszłości i była kontynuowana do późniejszego momentu w przeszłości.

Na przykład:

had been running  for six hours by the time  I arrived at the finish line.
to stało się na początku to stało się później
... or:

By the time  I arrived  at the finish line,  I had been running for six hours.
to stało się później to stało się na początku

The bus was late. I had been waiting for 30 minutes when it finally arrived.

Forma

Aby utworzyć zdanie w czasie Past Perfect Continuous, używamy:
had / "hadn't been" + formy "-ing" czasownika głównego.

Na przykład:

I
You
He / She / It
We
They
had
(or: I'd / She'd / They'd, etc)
been lying in the sun for hours.
hadn't (had not)

Had I
You
He / She / It
We
They
been lying in the sun for hours?

Praktyka

Uzupełnij zdania właściwymi formami czasowników w nawiasach tworząc zdanie w czasie Past Perfect Continuous:

 • Because it for days, the pitch was soaked. (rain)
   
 • She the flowers so they all died. (not water)
   
 • the computer? (they use)
   
 • Peter for a new job for months when he finally found one in London. (look)
   

Dalsza praktyka

Uzupelnij zdanie wybierajac poprawna odpowiedz: a, b, c lub d.


Sprawdz wynik

Related links

You might also be interested in:
 

 

Gramatyka


Szybko zidentyfikuj i skup sie na zagadnieniach gramatycznych:
 
Matryca gramatyczna

Utwórz konto
Dostep wedlug typu konta:

Getting Started
Darmowy
Utwórz konto
Trener slownictwa ogólnego – zapisz swój wynik, korzystaj z plików audio
 
Trener slownictwa biznesowego (zawiera pliki audio)
 
Trener idiomów
 
Test gramatyczny – zapisz swój wynik
 
Lekcje wideo – 4 lekcje, w tym angielski w emailach i prezentacjach
 
Lekcje wideo – 10 dodatkowych lekcji wideo, w tym angielski w finansach, strategiach, fuzjach i przejeciach, rozmowach rekrutacyjnych
 
Cwiczenia ze sluchu – cwiczenia z ogólnego angielskiego
 
Cwiczenia ze sluchu – cwiczenia z biznesowego angielskiego
 
Getting Started
Darmowy
Utwórz konto
 
Trener slownictwa ogólnego – zapisz swój wynik, korzystaj z plików audio
 
Trener slownictwa biznesowego (zawiera pliki audio)
 
Idiom trainer
 
Trener gramatyki – zapisz swój wynik
 
Lekcje wideo – 4 lekcje, w tym angielski w emailach i prezentacjach
 
Lekcje wideo – 10 dodatkowych lekcji wideo, w tym angielski w finansach, strategiach, fuzjach i przejeciach, rozmowach rekrutacyjnych
 
Cwiczenia ze sluchu – cwiczenia z ogólnego angielskiego
 
Cwiczenia ze sluchu – cwiczenia z biznesowego angielskiego