Moja matryca gramatyczna

Zacznij budować swoją matrycę gramatyczną poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania testowe.

Odpowiedz na pytania testowe

Dotychczasowy wynik:

Początkujący
0%
Średnio zaawansowany +
0%
Zaawansowany +
0%

Początkujący

Czas teraźniejszy prosty
0 / 0

Zobacz moje odpowiedzi

Arkusz pracy

Czas teraźniejszy ciągły (teraźniejszy)
0 / 0

Zobacz moje odpowiedzi

Arkusz pracy

Czas przeszły prosty
0 / 0

Zobacz moje odpowiedzi

Arkusz pracy

Czas przeszły ciągły
0 / 0

Zobacz moje odpowiedzi

Arkusz pracy

Czas teraźniejszy ciągły (przyszły)
0 / 0

Zobacz moje odpowiedzi

Arkusz pracy

Czas teraźniejszy złożony
0 / 0

Zobacz moje odpowiedzi

Arkusz pracy

Zaimki: przedmiot, podmiot
0 / 0

Zobacz moje odpowiedzi

Arkusz pracy

Przymiotniki i zaimki: dzierżawcze
0 / 0

Zobacz moje odpowiedzi

Arkusz pracy

Przymiotniki i zaimki: wskazujące
0 / 0

Zobacz moje odpowiedzi

Arkusz pracy

Rodzajniki: a, an, the
0 / 0

Zobacz moje odpowiedzi

Arkusz pracy

Przyimki: czas i miejsce
0 / 0

Zobacz moje odpowiedzi

Arkusz pracy

Jest i są (there is/there are) oraz określniki ilościowe
0 / 0

Zobacz moje odpowiedzi

Arkusz pracy

Spójniki i, lub, ale (and, or, but)
0 / 0

Zobacz moje odpowiedzi

Arkusz pracy

Stopień wyższy i stopień najwyższy (niż)
0 / 0

Zobacz moje odpowiedzi

Arkusz pracy

Zerowy okres warunkowy (if)
0 / 0

Zobacz moje odpowiedzi

Arkusz pracy

Pierwszy okres warunkowy (if)
0 / 0

Zobacz moje odpowiedzi

Arkusz pracy

Czasowniki modalne: mogę/nie mogę, mógłbym, zrobię, powinienem (can/can't, could, will, shall)
0 / 0

Zobacz moje odpowiedzi

Arkusz pracy

Składnia czasowników
0 / 0

Zobacz moje odpowiedzi

Arkusz pracy

Podstawowy szyk przymiotników
0 / 0

Zobacz moje odpowiedzi

Arkusz pracy

Pytania WH (zaimki pytające)
0 / 0

Zobacz moje odpowiedzi

Arkusz pracy

Odpowiedz na więcej pytań na tym poziomie

Dodatkowe dziedziny dla poziomu średnio zaawansowanego

Czas przyszły prosty
0 / 0

Zobacz moje odpowiedzi

Arkusz pracy

Czas przyszły ciągły
0 / 0

Zobacz moje odpowiedzi

Arkusz pracy

Czas teraźniejszy złożony ciągły
0 / 0

Zobacz moje odpowiedzi

Arkusz pracy

Czas przeszły złożony
0 / 0

Zobacz moje odpowiedzi

Arkusz pracy

Czas przeszły prosty vs. teraźniejszy złożony
0 / 0

Zobacz moje odpowiedzi

Arkusz pracy

Czas przeszły prosty vs. przeszły ciągły
0 / 0

Zobacz moje odpowiedzi

Arkusz pracy

Drugi okres warunkowy
0 / 0

Zobacz moje odpowiedzi

Arkusz pracy

Trzeci okres warunkowy
0 / 0

Zobacz moje odpowiedzi

Arkusz pracy

Składnia czasowników: -ing czy bezokolicznik
0 / 0

Zobacz moje odpowiedzi

Arkusz pracy

Przysłówki stopnia
0 / 0

Zobacz moje odpowiedzi

Arkusz pracy

Kolejność przymiotników
0 / 0

Zobacz moje odpowiedzi

Arkusz pracy

Przymiotniki: ed czy ing
0 / 0

Zobacz moje odpowiedzi

Arkusz pracy

Czasowniki modalne: muszę, trzeba, powinienem, powinienem był (must, have to, should, should have)
0 / 0

Zobacz moje odpowiedzi

Arkusz pracy

Odpowiedz na więcej pytań na tym poziomie

Dodatkowe dziedziny dla poziomu zaawansowanego

Czas przyszły złożony
0 / 0

Zobacz moje odpowiedzi

Arkusz pracy

Future perfect continuous
0 / 0

Zobacz moje odpowiedzi

Arkusz pracy

Czas przeszły złożony ciągły
0 / 0

Zobacz moje odpowiedzi

Arkusz pracy

Mieszane okresy warunkowe
0 / 0

Zobacz moje odpowiedzi

Arkusz pracy

Wish/if only (chciałbym; życzyłbym sobie; pragnąłbym; żałuję, że; szkoda, że)
0 / 0

Zobacz moje odpowiedzi

Arkusz pracy

Czasowniki modalne: nie może/ musi/ mógłby (can't have/ must have / might have
0 / 0

Zobacz moje odpowiedzi

Arkusz pracy

Odpowiedz na więcej pytań na tym poziomie

Następne kroki

01 - Zapisz swoje wyniki

Create a user account & receive updates

You can access and edit your results later, and we'll send you our newsletter

Masz już konto?

Zaloguj sie tutaj


02 - Podziel się swoimi wynikami

Podziel się linkiem tylko do odczytu do strony z Twoimi rezultatami:
https://www.businessenglish.com/grammar.html?j=fAZ5Hdw44Xm2