Moja matryca gramatyczna

Zacznij budować swoją matrycę gramatyczną poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania testowe.

Odpowiedz na pytania testowe

Dotychczasowy wynik:

Początkujący
0%
Średnio zaawansowany +
0%
Zaawansowany +
0%

Początkujący

Czas przeszły prosty
0 / 0
Czas przeszły ciągły
0 / 0
Czas teraźniejszy prosty
0 / 0
Czas teraźniejszy ciągły (teraźniejszy)
0 / 0
Czas teraźniejszy złożony
0 / 0
Czas teraźniejszy ciągły (przyszły)
0 / 0
Zaimki: przedmiot, podmiot
0 / 0
Przymiotniki i zaimki: dzierżawcze
0 / 0
Przymiotniki i zaimki: wskazujące
0 / 0
Podstawowy szyk przymiotników
0 / 0
Pytania WH (zaimki pytające)
0 / 0
Rodzajniki: a, an, the
0 / 0
Przyimki: czas i miejsce
0 / 0
Jest i są (there is/there are) oraz określniki ilościowe
0 / 0
Spójniki i, lub, ale (and, or, but)
0 / 0
Stopień wyższy i stopień najwyższy (niż)
0 / 0
Zerowy okres warunkowy (if)
0 / 0
Pierwszy okres warunkowy (if)
0 / 0
Czasowniki modalne: mogę/nie mogę, mógłbym, zrobię, powinienem (can/can't, could, will, shall)
0 / 0
Składnia czasowników
0 / 0
Odpowiedz na więcej pytań na tym poziomie

Dodatkowe dziedziny dla poziomu średnio zaawansowanego

Czas przeszły złożony
0 / 0
Czas przeszły prosty vs. teraźniejszy złożony
0 / 0
Czas przeszły prosty vs. przeszły ciągły
0 / 0
Czas teraźniejszy złożony ciągły
0 / 0
Czas przyszły prosty
0 / 0
Czas przyszły ciągły
0 / 0
Drugi okres warunkowy
0 / 0
Trzeci okres warunkowy
0 / 0
Czasowniki modalne: muszę, trzeba, powinienem, powinienem był (must, have to, should, should have)
0 / 0
Składnia czasowników: -ing czy bezokolicznik
0 / 0
Przysłówki stopnia
0 / 0
Kolejność przymiotników
0 / 0
Przymiotniki: ed czy ing
0 / 0
Odpowiedz na więcej pytań na tym poziomie

Dodatkowe dziedziny dla poziomu zaawansowanego

Czas przeszły złożony ciągły
0 / 0
Czas przyszły złożony
0 / 0
Future perfect continuous
0 / 0
Mieszane okresy warunkowe
0 / 0
Wish/if only (chciałbym; życzyłbym sobie; pragnąłbym; żałuję, że; szkoda, że)
0 / 0
Czasowniki modalne: nie może/ musi/ mógłby (can't have/ must have / might have
0 / 0
Odpowiedz na więcej pytań na tym poziomie
Utwórz konto
Dostep wedlug typu konta:

Getting Started
Darmowy
Utwórz konto
Trener slownictwa ogólnego – zapisz swój wynik, korzystaj z plików audio
 
Trener slownictwa biznesowego (zawiera pliki audio)
 
Trener idiomów
 
Test gramatyczny – zapisz swój wynik
 
Lekcje wideo – 4 lekcje, w tym angielski w emailach i prezentacjach
 
Lekcje wideo – 10 dodatkowych lekcji wideo, w tym angielski w finansach, strategiach, fuzjach i przejeciach, rozmowach rekrutacyjnych
 
Cwiczenia ze sluchu – cwiczenia z ogólnego angielskiego
 
Cwiczenia ze sluchu – cwiczenia z biznesowego angielskiego
 
Getting Started
Darmowy
Utwórz konto
 
Trener slownictwa ogólnego – zapisz swój wynik, korzystaj z plików audio
 
Trener slownictwa biznesowego (zawiera pliki audio)
 
Idiom trainer
 
Trener gramatyki – zapisz swój wynik
 
Lekcje wideo – 4 lekcje, w tym angielski w emailach i prezentacjach
 
Lekcje wideo – 10 dodatkowych lekcji wideo, w tym angielski w finansach, strategiach, fuzjach i przejeciach, rozmowach rekrutacyjnych
 
Cwiczenia ze sluchu – cwiczenia z ogólnego angielskiego
 
Cwiczenia ze sluchu – cwiczenia z biznesowego angielskiego