Czas przeszły prosty vs. teraźniejszy złożony

Czas przeszły prosty vs. teraźniejszy złożony


▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄