Czas teraźniejszy ciągły (przyszły)

Czas teraźniejszy ciągły (przyszły)


▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄