Present Continuous

(Present continuous)


Wstep

Czasu present continuous używamy, gdy mówimy o:
Przyklady:

Część I - Present Continuous - zdanie twierdzące

Present Continuous tworzymy przy użyciu
formy teraźniejszej czasownika "to be" ("am", "is", "are")
+ czasownika głównego w formie "-ing" (present participle).


Na przykład:
I 'm / am having a shower at the moment.
He / She / It 's / is working in the city.
You
We
They
're / are seeing the doctor on Monday.

Praktyka

Uzupełnij zdania właściwymi formami czasowników w nawiasach tworząc zdanie twierdzące w czasie Present Continuous.

.
1)
We    a new car. (buy)

 
2)
He    the box for me. (carry)

 
3)
David and Sue    new carpets for their house. (choose)

 
4)
I    at the concert on Saturday. (dance)

 

Część II - Present Continuous - zdanie przeczące

Zdanie przeczące tworzymy przy użyciu czasownika "be" w formie przeczącej –
‘m not (am not)
isn’t (is not),
aren’t (are not).


Na przykład:
I 'm not / am not having a shower at the moment.
He / She / It isn't / is not working in the city.
You
We
They
aren't / 're not / are not seeing the doctor on Monday.

Praktyka

Uzupełnij zdania właściwymi formami czasowników w nawiasach tworząc zdanie przeczące w czasie Present Continuous.

.
1)
Claire    too fast. (drive)

 
2)
We    potatoes during the summer. (eat)

 
3)
I    fishing this Sunday. (go)

 
4)
The boss    to Brazil next week. (fly)

 

Część III - Present Continuous - pytania

Pytania tworzymy stawiając odpowiednią formę czasownika "be" przed podmiotem.


Na przykład:
Am I having a shower at the moment?
Is he / she / it working in the city?
Are you
we
they
seeing the doctor on Monday?

Krótkie odpowiedzi

Yes, I am.
No, am not.
Yes, he / she / it is.
No, isn't.
Yes, you
we
they
are.
No, aren't.

Praktyka

Uzupełnij zdania właściwymi formami czasowników w nawiasach tworząc pytanie w czasie Present Continuous.

.
1)
   you    a new car? (get)

 
2)
   he    you a lift on Friday? (give)

 
3)
   Sonia and Katy    at the hospital? (help)

 
4)
   we    them to the party? (invite)

 

Dalsza praktyka

Uzupelnij zdanie wybierajac poprawna odpowiedz: a, b, c lub d.
.
1)
I ____ how to repair a tyre.
 

 

2)
____ on Monday?
 

 

3)
They ____ any new toys.
 

 

4)
The cat ____ the door.
 

 

5)
____ close to the school?
 

 

6)
We ____ a comic together.
 

 


Create a free Getting Started accountVocabulary
 

Slownictwo


Vocabulary exercises:Wzbogac swoje slownictwo dzieki naszym trzem trenerom slówek:Ćwicz pisownię, korzystając z naszych trzech testów z pisowni:Przećwicz słownictwo związane z grafami i wykresami:
Ucz się słownictwa
Video lessons
 

Lekcje wideo


Skup sie na konkretnych aspektach angielskiego w biznesie korzystajac z naszych lekcji wideo:
 
Obejrzyj lekcję video