Αρχική Ασκήσεις υπαγόρευσης

Ασκήσεις υπαγόρευσης:


Γενικά Αγγλικά 

Making a restaurant reservation

Επαγγελματικά Αγγλικά    Περιεχόμενο εγγραφής 

Financial results – a difficult month
A description of sales performance