Αρχική Ασκήσεις υπαγόρευσης

Ασκήσεις υπαγόρευσης:


Γενικά Αγγλικά

Making a restaurant reservation

Επαγγελματικά Αγγλικά

Financial results – a difficult month