Δημιούργησε ένα λογαριασμό


Δημιούργησε ένα λογαριασμό
Πρόσβαση με τύπο λογαριασμού:

Getting Started
Δωρεάν
Δημιούργησε λογαριασμό
Λεξιλόγιο
 
Μαθήματα στο γενικό λεξιλόγιο – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας, αποκτήστε πρόσβαση στα ακουστικά αρχεία
 
Business vocabulary trainer
 

Μάθημα προτάσεων
 

Spelling tests
 

Γραμματική
 
Test γραμματικής – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας
 
Verb conjugation practice
 

Video μαθήματα
 
4 video lessons
 
10 additional video lessons
 

Ασκήσεις υπαγόρευσης
 
3 scenario-based exercises
 
47 additional scenario-based exercises
 

Εστιάζοντας στη γραμματική
 

Αριθμοί
 

Getting Started
Δωρεάν
Δημιούργησε λογαριασμό
 
Λεξιλόγιο
 
Μαθήματα στο γενικό λεξιλόγιο – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας, αποκτήστε πρόσβαση στα ακουστικά αρχεία
Business vocabulary trainer

Μάθημα προτάσεων

Spelling tests

 
Γραμματική
 
Test γραμματικής – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας
Verb conjugation practice

 
Video μαθήματα
 
4 video lessons
10 additional video lessons

 
Ασκήσεις υπαγόρευσης
 
3 scenario-based exercises
47 additional scenario-based exercises

Εστιάζοντας στη γραμματική

Αριθμοί