Διαπραγματεύσεις


Περιεχόμενο εγγραφής

Αγγικά για διαπραγματεύσεις

Τα αποτελέσματά σου: -%


Περισσότερες πληροφορίες

Ανθρώπινο δυναμικό


Περιεχόμενο εγγραφής

Αγγλικά για συνεντέυξεις εργασίας

Τα αποτελέσματά σου: -%


Περισσότερες πληροφορίες

Περιεχόμενο εγγραφής

Αγγλικά για διαδικασίες πρόσληψης

Τα αποτελέσματά σου: -%


Περισσότερες πληροφορίες

Στρατηγική


Περιεχόμενο εγγραφής

Αγγλικά για εταιρική στρατηγική

Τα αποτελέσματά σου: -%


Περισσότερες πληροφορίες

Γλώσσα σε χρήση


Περιεχόμενο εγγραφής

Κοινά λάθη των ανθρώπων που μιλούν τα Αγγλικά σαν πρώτη γλώσσα

Τα αποτελέσματά σου: -%


Περισσότερες πληροφορίες

Συγχωνεύσεις και εξαγορές


Περιεχόμενο εγγραφής

Αγγλικά για συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων

Τα αποτελέσματά σου: -%


Περισσότερες πληροφορίες

Οικονομικά


Περιεχόμενο εγγραφής

Συζητώντας οικονομικά αποτελέσματα

Τα αποτελέσματά σου: -%


Περισσότερες πληροφορίες

Περιεχόμενο εγγραφής

Περιγράφοντας οικονομικές τάσεις

Τα αποτελέσματά σου: -%


Περισσότερες πληροφορίες

Επιχειρησιακή επικοινωνία


Περιεχόμενο εγγραφής

Αγγλικά για κλήσεις συνδιάσκεψης

Τα αποτελέσματά σου: -%


Περισσότερες πληροφορίες

Αγγλικά για τηλεφωνικές κλήσεις

Τα αποτελέσματά σου: -%


Περισσότερες πληροφορίες

Αγγλικά για συσκέψεις

Τα αποτελέσματά σου: -%


Περισσότερες πληροφορίες

Αγγλικά για email

Τα αποτελέσματά σου: -%


Περισσότερες πληροφορίες

Αγγλικά για παρουσιάσεις

Τα αποτελέσματά σου: -%


Περισσότερες πληροφορίες

Περιεχόμενο εγγραφής

Αγγλικά για σύνταξη επιχειρησιακής έκθεσης

Τα αποτελέσματά σου: -%


Περισσότερες πληροφορίες