Διαπραγματεύσεις


Αγγικά για διαπραγματεύσεις

Τα αποτελέσματά σου: -%


Περισσότερες πληροφορίες

Ανθρώπινο δυναμικό


Αγγλικά για συνεντέυξεις εργασίας

Τα αποτελέσματά σου: -%


Περισσότερες πληροφορίες

Αγγλικά για διαδικασίες πρόσληψης

Τα αποτελέσματά σου: -%


Περισσότερες πληροφορίες

Στρατηγική


Αγγλικά για εταιρική στρατηγική

Τα αποτελέσματά σου: -%


Περισσότερες πληροφορίες

Γλώσσα σε χρήση


Κοινά λάθη των ανθρώπων που μιλούν τα Αγγλικά σαν πρώτη γλώσσα

Τα αποτελέσματά σου: -%


Περισσότερες πληροφορίες

Συγχωνεύσεις και εξαγορές


Αγγλικά για συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων

Τα αποτελέσματά σου: -%


Περισσότερες πληροφορίες

Οικονομικά


Συζητώντας οικονομικά αποτελέσματα

Τα αποτελέσματά σου: -%


Περισσότερες πληροφορίες

Περιγράφοντας οικονομικές τάσεις

Τα αποτελέσματά σου: -%


Περισσότερες πληροφορίες

Επιχειρησιακή επικοινωνία


Αγγλικά για κλήσεις συνδιάσκεψης

Τα αποτελέσματά σου: -%


Περισσότερες πληροφορίες

Αγγλικά για τηλεφωνικές κλήσεις

Τα αποτελέσματά σου: -%


Περισσότερες πληροφορίες

Αγγλικά για συσκέψεις

Τα αποτελέσματά σου: -%


Περισσότερες πληροφορίες

Αγγλικά για email

Τα αποτελέσματά σου: -%


Περισσότερες πληροφορίες

Αγγλικά για παρουσιάσεις

Τα αποτελέσματά σου: -%


Περισσότερες πληροφορίες

Αγγλικά για σύνταξη επιχειρησιακής έκθεσης

Τα αποτελέσματά σου: -%


Περισσότερες πληροφορίες