Διαπραγματεύσεις


Αγγικά για διαπραγματεύσεις

Τα αποτελέσματά σου: -%


Περισσότερες πληροφορίες

Ανθρώπινο δυναμικό


Αγγλικά για συνεντέυξεις εργασίας

Τα αποτελέσματά σου: -%


Περισσότερες πληροφορίες

Αγγλικά για διαδικασίες πρόσληψης

Τα αποτελέσματά σου: -%


Περισσότερες πληροφορίες

Στρατηγική


Αγγλικά για εταιρική στρατηγική

Τα αποτελέσματά σου: -%


Περισσότερες πληροφορίες

Γλώσσα σε χρήση


Κοινά λάθη των ανθρώπων που μιλούν τα Αγγλικά σαν πρώτη γλώσσα

Τα αποτελέσματά σου: -%


Περισσότερες πληροφορίες

Συγχωνεύσεις και εξαγορές


Αγγλικά για συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων

Τα αποτελέσματά σου: -%


Περισσότερες πληροφορίες

Οικονομικά


Συζητώντας οικονομικά αποτελέσματα

Τα αποτελέσματά σου: -%


Περισσότερες πληροφορίες

Περιγράφοντας οικονομικές τάσεις

Τα αποτελέσματά σου: -%


Περισσότερες πληροφορίες

Επιχειρησιακή επικοινωνία


Αγγλικά για κλήσεις συνδιάσκεψης

Τα αποτελέσματά σου: -%


Περισσότερες πληροφορίες

Αγγλικά για τηλεφωνικές κλήσεις

Τα αποτελέσματά σου: -%


Περισσότερες πληροφορίες

Αγγλικά για συσκέψεις

Τα αποτελέσματά σου: -%


Περισσότερες πληροφορίες

Αγγλικά για email

Τα αποτελέσματά σου: -%


Περισσότερες πληροφορίες

Αγγλικά για παρουσιάσεις

Τα αποτελέσματά σου: -%


Περισσότερες πληροφορίες

Αγγλικά για σύνταξη επιχειρησιακής έκθεσης

Τα αποτελέσματά σου: -%


Περισσότερες πληροφορίες
Create an account
Access by account type:

Getting Started
Free
Create account
General vocabulary trainer – save your score
 
Business vocabulary trainer
 
Idiom trainer
 
Grammar test - save your score
 
Video lessons - 4 lessons including English for emails and presentations
 
Video lessons - 10 additional video lessons including English for finance, strategy, M&A, job interviews
 
Dictation - 5 general English exercises
 
Dictation - 5 business English exercises
 
Getting Started
Free
Create account
 
General vocabulary trainer – save your score
 
Business vocabulary trainer
 
Idiom trainer
 
Grammar trainer - save your score
 
Video lessons - 4 lessons including English for emails and presentations
 
Video lessons - 10 additional video lessons including English for finance, strategy, M&A, job interviews
 
Dictation - 5 general English exercises
 
Dictation - 5 business English exercises