Przymiotniki i zaimki: wskazujące

Przymiotniki i zaimki: wskazujące


▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄