Przymiotniki i zaimki: wskazujące

(Adjectives and pronouns: demonstrative)


Wstep

Przymiotników i zaimków wskazujących "this" / "that" / "these" / "those" używamy do wskazania opisywanych przez nas rzeczy.

Przymiotniki wskazujące: Zaimki wskazujące:
Liczba pojedyncza:   Liczba mnoga:  
blisko this these
daleko that those

Forma 1 – przymiotniki wskazujące

Przymiotników wskazujących "this" / "that" / "these" / "those" używamy z rzeczownikami:
przymiotnik wskazujący + rzeczownik.

Przyklady:

Praktyka

Uzupełnij zdania właściwymi przymiotnikami wskazującymi:
.
1)
Whose is    bag on the floor? (near)

 
2)
I love    flowers in the garden. (far)

 
3)
How much are    cakes? (near)

 
4)
I want to buy    leather chair. (far)

 

Forma 2 – zaimki wskazujące

"This" / "that" / "these" / "those" używamy jako zaimków wskazujących:


"This" / "these" możemy użyć dla odróżnienia od "that" / "those", a także aby uniknąć powtórzenia wspomnianego już rzeczownika:

Praktyka

Uzupełnij zdania właściwymi zaimkami wskazującymi:
.
1)
Which of    are yours? (near)

 
2)
   isn't my umbrella. (far)

 
3)
   is my mother's house. (near)

 
4)
My sister bought all of    . (far)

 

Dalsza praktyka

Uzupelnij zdania poprawnymi odpowiedziami a, b, c lub d:
.
1)
I loved ____ we saw yesterday.
 

 

2)
____ the best film you've ever seen?
 

 

3)
We bought ____ in 1992.
 

 

4)
These aren't Michael's suitcases. ____ his.
 

 

5)
____ my favourite jacket.
 

 

6)
Where ____ dresses you bought yesterday?
 

 


Create a free Getting Started accountVocabulary
 

Slownictwo


Vocabulary exercises:Wzbogac swoje slownictwo dzieki naszym trzem trenerom slówek:Ćwicz pisownię, korzystając z naszych trzech testów z pisowni:Przećwicz słownictwo związane z grafami i wykresami:
Ucz się słownictwa
Video lessons
 

Lekcje wideo


Skup sie na konkretnych aspektach angielskiego w biznesie korzystajac z naszych lekcji wideo:
 
Obejrzyj lekcję video