Αόριστος Διαρκείας

Past continuous


1)
2)
3)
4)
5)