Δεύτερο είδος υποθετικού λόγου

Second conditional