Γραφήματα και γραφικές παραστάσεις


Επαγγελματικά Αγγλικά Περιεχόμενο εγγραφής 

Average sales per store

μεσαίου επιπέδου

 

Περισσότερες πληροφορίες

A customer satisfaction survey

μεσαίου επιπέδου

 

Περισσότερες πληροφορίες

The number of items bought per visit

μεσαίου επιπέδου

 

Περισσότερες πληροφορίες

Average call wait time

μεσαίου επιπέδου

 

Περισσότερες πληροφορίες

Warehouse temperature

μεσαίου επιπέδου

 

Περισσότερες πληροφορίες

Sales key performance indicators (KPIs)
Number of stores
Sales vs. prior year
Commuting to work
Quality issues