Εκπαίδευση λεξιλογίου Γενικών Αγγλικών


Please see also the 'Test results' tab above.

Απαντήστε τις ερωτήσεις του τεστ

Το περιβάλλον

(17)

Κάνοντας σχέδια

Αθλήματα

Μουσική

Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

Περιγράφοντας αντικείμενα

(11)
(36)

 
  Απαντήστε τις ερωτήσεις του τεστ

Ακόμα μαθαίνετεΣχεδόν τα κατακτήσατεΤα κατακτήσατε


Παρακαλώ κάντε ένα τεστ για να δείτε εδώ τα αποτελέσματά σας.
Δημιούργησε ένα λογαριασμό
Πρόσβαση με τύπο λογαριασμού:

Getting Started
Δωρεάν
Δημιουργία λογαριασμού
Λεξιλόγιο
 
Business English vocabulary exercises - save your score
 
Μαθήματα στο γενικό λεξιλόγιο – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας, αποκτήστε πρόσβαση στα ακουστικά αρχεία
 
Εκπαιδευτής επαγγελματικού λεξιλογίου
 

Μάθημα προτάσεων
 

Τεστ ορθογραφίας
 

Εξάσκηση στα διαγράμματα και τις γραφικές παραστάσεις
 

Γραμματική
 
Test γραμματικής – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας
 
Scenario-based grammar exercises
 

Grammar additional practice questions
 

Εξάσκηση στην κλίση ρημάτων
 

Εξάσκηση στους υποθετικούς λόγους
 

Ασκήσεις ανάγνωσης
 
Ασκήσεις ανάγνωσης
 

Ακουστικές ασκήσεις
 
Listening practice questions - save your score
 
Ακουστικές ασκήσεις
 

Ασκήσεις υπαγόρευσης
 
General English scenario-based dictation exercises - save your score
 
Business English scenario-based dictation exercises
 

Εστιάστε στη γραμματική
 

Αριθμοί
 

Video μαθήματα
 
4 video lessons
 
10 additional video lessons
 

Getting Started
Δωρεάν
Δημιουργία λογαριασμού
 
Λεξιλόγιο
 
Business English vocabulary exercises - save your score
Μαθήματα στο γενικό λεξιλόγιο – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας, αποκτήστε πρόσβαση στα ακουστικά αρχεία
Εκπαιδευτής επαγγελματικού λεξιλογίου

Μάθημα προτάσεων

Τεστ ορθογραφίας

Εξάσκηση στα διαγράμματα και τις γραφικές παραστάσεις

 
Γραμματική
 
Test γραμματικής – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας
Scenario-based grammar exercises

Grammar additional practice questions

Εξάσκηση στην κλίση ρημάτων

Εξάσκηση στους υποθετικούς λόγους

 
Ασκήσεις ανάγνωσης
 
Ασκήσεις ανάγνωσης

 
Ακουστικές ασκήσεις
 
Listening practice questions - save your score
Ακουστικές ασκήσεις

 
Ασκήσεις υπαγόρευσης
 
General English scenario-based dictation exercises - save your score
Business English scenario-based dictation exercises

Εστιάστε στη γραμματική

Αριθμοί

 
Video μαθήματα
 
4 video lessons
10 additional video lessons