Αρχική Vocabulary Εκπαιδευτής λεξιλογίου Γενικών Αγγλικών

Εκπαιδευτής λεξιλογίου Γενικών Αγγλικών


Please see also the 'Test results' tab above.

Απαντήστε τις ερωτήσεις του τεστ

Συζητώντας για ανθρώπους

Συστήνοντας τον εαυτό σου
0 mastered out of 18
Το επάγγελμά σου
0 mastered out of 13
Η οικογένειά σου
0 mastered out of 33
Καθημερινή ρουτίνα
0 mastered out of 14
Χόμπι και ενδιαφέροντα
0 mastered out of 11
Ανθρώπινα χαρακτηριστικά - θετικά
0 mastered out of 29
Ανθρώπινα χαρακτηριστικά - αρνητικά
0 mastered out of 19
Διαθέσεις και συναισθήματα
0 mastered out of 30

Συζητώντας για μέρη

Πόλεις και μεγαλουπόλεις
0 mastered out of 25
Σε ένα αγρόκτημα
0 mastered out of 19
Στο πανεπιστήμιο
0 mastered out of 11
Τουριστικά αξιοθέατα
0 mastered out of 14
Πολύ γνωστά μέρη στο Λονδίνο
0 mastered out of 21

Το περιβάλλον

Περιβαλλοντική καταστροφή
0 mastered out of 8

 
  Απαντήστε τις ερωτήσεις του τεστ

Ακόμα μαθαίνετεΣχεδόν τα κατακτήσατεΤα κατακτήσατε


Παρακαλώ κάντε ένα τεστ για να δείτε εδώ τα αποτελέσματά σας.Create an account
Πρόσβαση με τύπο λογαριασμού:

Getting Started
Δωρεάν
Δημιούργησε λογαριασμό
Μαθήματα στο γενικό λεξιλόγιο – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας, αποκτήστε πρόσβαση στα ακουστικά αρχεία
 
Μαθήματα στο επαγγελματικό λεξιλόγιο (περιλαμβάνει ακουστικά αρχεία)
 
Μάθημα προτάσεων
 
Test γραμματικής – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας
 
Video μαθήματα – 4 μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για emails και παρουσιάσεις
 
Video μαθήματα – 10 επιπρόσθετα video μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για την οικονομία, τη στρατηγική, Αγγλικά για Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, τις συνεντεύξεις για εύρεση εργασίας
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις γενικών Αγγλικών
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις Αγγλικών για επαγγελματίες
 
Getting Started
Δωρεάν
Δημιούργησε λογαριασμό
 
Μαθήματα στο γενικό λεξιλόγιο – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας, αποκτήστε πρόσβαση στα ακουστικά αρχεία
 
Μαθήματα στο επαγγελματικό λεξιλόγιο (περιλαμβάνει ακουστικά αρχεία)
 
Idiom trainer
 
Μάθημα γραμματικής –αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας
 
Video μαθήματα – 4 μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για emails και παρουσιάσεις
 
Video μαθήματα – 10 επιπρόσθετα video μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για την οικονομία, τη στρατηγική, Αγγλικά για Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, τις συνεντεύξεις για εύρεση εργασίας
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις γενικών Αγγλικών
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις Αγγλικών για επαγγελματίες