Εκπαιδευτής λεξιλογίου Γενικών Αγγλικών


Καινούριο Λεξιλόγιο


 

Το τεστ παρακάτω συμπεριλαμβάνει το ακόλουθο καινούριο λεξιλόγιο:

Vocabulary Ήχος Μετάφραση Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις
the Natural History Museum το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας ‘We’re going to see the dinosaur fossils in the Natural History Museum.’

the Tate Modern το Tate Modern ‘The Tate Modern is on the south bank of the Thames.’

the British Museum το Βρετανικό Μουσείο ‘The British Museum is one of my favourite museums in London.’

the London Eye το London Eye ‘The London Eye is a modern tourist attraction close to Westminster Bridge.’

Covent Garden Covent Garden ‘We saw some street performers in Covent Garden.’

the Houses of Parliament Η Βουλή ‘The Houses of Parliament are next to the River Thames in Westminster.’

the Royal Albert Hall το Royal Albert Hall ‘We’re going to a concert at the Royal Albert Hall.’

Shakespeare's Globe Η σφαίρα του Σαίξπηρ ‘I really enjoy watching plays at Shakespeare’s Globe.’

Vocabulary, Ήχος, Μετάφραση, Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις
the Natural History Museum
το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
‘We’re going to see the dinosaur fossils in the Natural History Museum.’
the Tate Modern
το Tate Modern
‘The Tate Modern is on the south bank of the Thames.’
the British Museum
το Βρετανικό Μουσείο
‘The British Museum is one of my favourite museums in London.’
the London Eye
το London Eye
‘The London Eye is a modern tourist attraction close to Westminster Bridge.’
Covent Garden
Covent Garden
‘We saw some street performers in Covent Garden.’
the Houses of Parliament
Η Βουλή
‘The Houses of Parliament are next to the River Thames in Westminster.’
the Royal Albert Hall
το Royal Albert Hall
‘We’re going to a concert at the Royal Albert Hall.’
Shakespeare's Globe
Η σφαίρα του Σαίξπηρ
‘I really enjoy watching plays at Shakespeare’s Globe.’

Ερωτήσεις τεστ

  • You can learn many things about nature at _____ .


  • _____ is a theatre named after a very famous English playwright.


  • The _____ is one of London’s most popular art galleries.


  • The _____ is a moving sightseeing wheel on the River Thames in central London.


  • The _____ is one of the most famous tourist attractions in London with thousands of objects collected from all over the world.


  • The government and opposition parties operate from _____ .


  • The _____ is a venue for important musical performances, including The Proms.


  • _____ is famous for its markets, shops and restaurants and for its beautiful architecture.