Εκπαιδευτής λεξιλογίου Γενικών Αγγλικών


Καινούριο Λεξιλόγιο


 

Το τεστ παρακάτω συμπεριλαμβάνει το ακόλουθο καινούριο λεξιλόγιο:

Vocabulary Ήχος Μετάφραση Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις
an oven φούρνος ‘The pizza is in the oven.’

a hob εστία ‘We can cook some pasta on the hob.’

a cupboard μπουφές ‘The salt is in the cupboard to the left of the oven.’

a sink νεροχύτης ‘Please put the plates in the sink when you’ve finished eating.’

a freezer καταψύκτης ‘There are ice creams in the freezer.’

a kettle βραστήρας ‘I’ll put the kettle on and make a cup of tea.’

a microwave φούρνος μικροκυμάτων ‘The microwave has broken, we’ll need to buy a new one.’

a grill ψησταριά ‘Please don’t forget to turn off the grill once you’ve finished using it.’

Vocabulary, Ήχος, Μετάφραση, Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις
an oven
φούρνος
‘The pizza is in the oven.’
a hob
εστία
‘We can cook some pasta on the hob.’
a cupboard
μπουφές
‘The salt is in the cupboard to the left of the oven.’
a sink
νεροχύτης
‘Please put the plates in the sink when you’ve finished eating.’
a freezer
καταψύκτης
‘There are ice creams in the freezer.’
a kettle
βραστήρας
‘I’ll put the kettle on and make a cup of tea.’
a microwave
φούρνος μικροκυμάτων
‘The microwave has broken, we’ll need to buy a new one.’
a grill
ψησταριά
‘Please don’t forget to turn off the grill once you’ve finished using it.’

Ερωτήσεις τεστ

  • We keep our plates, cups and dishes in several _____.


  • We rinse the dishes in the _____ before we put them in the dishwasher.


  • When food is cooked under _____, it needs turning so that it cooks on both sides.


  • I’ve put dinner in the _____ to keep it warm.


  • We have a traditional kettle which is designed to boil water on the _____.


  • I’m going to put the _____ on to make a cup of tea. Would you like one?


  • You can store food for longer in _____ than in a fridge, but the food often needs defrosting before it can be cooked.


  • A _____ cooks food much more quickly than a conventional oven does.