Ακουστικές ασκήσεις


Επαγγελματικά Αγγλικά Περιεχόμενο εγγραφής 

Μία τυπική μέρα στο γραφείο

μεσαίου επιπέδου

 

Περισσότερες πληροφορίες

Μια τηλεφωνική κλήση σε πάροχο εξοπλισμού θέρμανσης

μεσαίου επιπέδου

 

Περισσότερες πληροφορίες

Το άνοιγμα ενός καινούριου εκθεσιακού χώρου
Μία καινούρια μίσθωση
Ένα νέο βαν διανομής
Το πλάνο ανακαίνισης ενός γραφείου
Μία έκθεση ενός μοντέλου επενδύσεων
Μια ημέρα στρατηγικής
Μία έκθεση ενός μητρώου κινδύνων
Μία παρουσίαση πωλήσεων