Μία καινούρια μίσθωση

A new lease


Σας ανήκει ένα κτήριο που περιλαμβάνει διάφορα μαγαζιά. Ένα από τα μαγαζιά είναι ελεύθερο (=άδειο) κι έχετε κλείσει ραντεβού με μία μεσήτρια για να σας βοηθήσει να βρείτε καινούριο ενοικιαστή.

Αυτό είναι ένα απόσπασμα από ένα ηχητικό μήνυμα που σας άφησε η μεσήτρια για έναν πιθανό νέο ενοικιαστή.

1)
▄▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄▄

 

2)
▄▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄▄

 

3)
▄▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄▄

 

4)
▄▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄▄

 

5)
▄▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄▄

 

6)
▄▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄▄

 


Σχετικά links

Τα ακόλουθα φυλλάδια εργασιών εξηγούν μερικές από τις γραμματικές δομές που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή την άσκηση:
 
 Ίσως ενδιαφέρεστε και για το εξής: