Conditionals practice

Odpowiedz na pytania

Zerowy okres warunkowy (if)
0 / 0
Pierwszy okres warunkowy (if)
0 / 0
Drugi okres warunkowy
0 / 0
Trzeci okres warunkowy
0 / 0
Mieszane okresy warunkowe
0 / 0