Conditionals practice

Odpowiedz na pytania

Zerowy okres warunkowy (if)
Pierwszy okres warunkowy (if)
Drugi okres warunkowy
Trzeci okres warunkowy
Mieszane okresy warunkowe