Επίθετα: ed ή ing

Επίθετα: ed ή ing


▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄