Αρχική Γραμματική μεσαίου επιπέδου Επίθετα: ed ή ing

Επίθετα: ed ή ing

(Adjectives: ed or ing)


Εισαγωγή

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ενεργητική και την παθητική μετοχή των ρημάτων που περιγράφουν την επίδραση που γίνεται σε κάτι, ως επίθετα.

Χρησιμοποιούμε την ενεργητική μετοχή (που λήγει σε "-ing") ως επίθετο για να περιγράψουμε πώς το υποκείμενο προκαλεί το αποτέλεσμα. Χρησιμοποιούμε την παθητική μετοχή (που λήγει σε "-ed") ως επίθετο για να περιγράψουμε πώς το υποκείμενο βιώνει την εμπειρία του αποτελέσματος.

Παραδείγματα:

Από το ρήμα - ρίζα "surprise":

Σχημάτισε: -ed ή -ing;

Εδώ υπάρχουν μερικά παραδείγματα μετοχών που προέρχονται από ρήματα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως επίθετα:

Ρήμα - ρίζα
(περιγράφει ένα αποτέλεσμα)   
επίθετο "-ing"
(ενεργητική μετοχή)   
επίθετο "-ed"
(παθητική μετοχή)   
bore boring bored
disappoint disappointing disappointed
disgust disgusting disgusted
embarrass embarrassing embarrassed
exhaust exhausting exhausted
excite exciting excited
interest interesting interested
satisfy satisfying satisfied
shock shocking shocked
surprise surprising surprised
tire tiring tired

Παραδείγματα

Χρησιμοποιούμε τις μετοχές σαν επίθετα με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιούμε τα άλλα επίθετα, για παράδειγμα:

με το "be":


πριν από ένα ουσιαστικό:


Εξάσκηση

Συμπλήρωσε τις προτάσεις με το σωστό επίθετο από το ρήμα - ρίζα στις αγκύλες:

 • They enjoyed the film but the ending was . (shock)
   
 • The results of the experiment led to some conclusions. (interest)
   
 • She worked until late last night. She was very this morning. (tire)
   
 • I left the party because I was . (bore)
   

Μετοχές σαν επίθετα: συγκριτικός και υπερθετικός βαθμός


Για να σχηματίσουμε το συγκριτικό και τον υπερθετικό βαθμό των επιθέτων που προέρχονται από μετοχές, χρησιμοποιούμε τα "more" / "most" και "less" / "least":

συγκριτικός βαθμός
 • The exhibition was more interesting than I expected.
 • His second book was less interesting than the first.
υπερθετικός βαθμός
 • He was the most excited member of the audience.
 • It’s the least exciting painting at the exhibition.

Περισσότερη εξάσκηση

Διάλεξε τη σωστή απάντηση για να συμπληρώσεις την πρόταση: a, b, c ή d.Έλεγξε τις απαντήσεις μου

 

Γραμματική


Αναγνωρίστε και εστιάστε γρήγορα σε θέματα γραμματικής:
 
Δες τον πίνακα γραμματικής
Εκπαιδευτής λεξιλογίου Γενικών Αγγλικών
Εκπαιδευτής επαγγελματικού αγγλικού λεξιλογίου
Περιεχόμενο εγγραφής

Δημιούργησε ένα λογαριασμό
Πρόσβαση με τύπο λογαριασμού:

Getting Started
Δωρεάν
Δημιούργησε λογαριασμό
Μαθήματα στο γενικό λεξιλόγιο – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας, αποκτήστε πρόσβαση στα ακουστικά αρχεία
 
Μαθήματα στο επαγγελματικό λεξιλόγιο (περιλαμβάνει ακουστικά αρχεία)
 
Μάθημα προτάσεων
 
Test γραμματικής – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας
 
Video μαθήματα – 4 μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για emails και παρουσιάσεις
 
Video μαθήματα – 10 επιπρόσθετα video μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για την οικονομία, τη στρατηγική, Αγγλικά για Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, τις συνεντεύξεις για εύρεση εργασίας
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις γενικών Αγγλικών
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις Αγγλικών για επαγγελματίες
 
Getting Started
Δωρεάν
Δημιούργησε λογαριασμό
 
Μαθήματα στο γενικό λεξιλόγιο – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας, αποκτήστε πρόσβαση στα ακουστικά αρχεία
 
Μαθήματα στο επαγγελματικό λεξιλόγιο (περιλαμβάνει ακουστικά αρχεία)
 
Idiom trainer
 
Μάθημα γραμματικής –αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας
 
Video μαθήματα – 4 μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για emails και παρουσιάσεις
 
Video μαθήματα – 10 επιπρόσθετα video μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για την οικονομία, τη στρατηγική, Αγγλικά για Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, τις συνεντεύξεις για εύρεση εργασίας
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις γενικών Αγγλικών
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις Αγγλικών για επαγγελματίες