Το δίκτυο γραμματικής μου

Start by answering some test questions:

Απαντήστε τις ερωτήσεις του τεστ

Σκορ μέχρι αυτό το σημείο:

Αρχάριος
0%
+Μεσαίου επιπέδου
0%
+Προχωρημένος
0%

Αρχάριος

Απάντησε περισσότερες ερωτήσεις σε αυτό το επίπεδο

Επιπλεόν θεματικές για μεσαίου επιπέδου

Απάντησε περισσότερες ερωτήσεις σε αυτό το επίπεδο

Επιπλέον θεματικές για προχωρημένουν επιπέδου

Απάντησε περισσότερες ερωτήσεις σε αυτό το επίπεδο

Δημιούργησε ένα λογαριασμό
Πρόσβαση με τύπο λογαριασμού:

Getting Started
Δωρεάν
Δημιουργία λογαριασμού
Λεξιλόγιο
 
Business English vocabulary exercises - save your score
 
Μαθήματα στο γενικό λεξιλόγιο – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας, αποκτήστε πρόσβαση στα ακουστικά αρχεία
 
Εκπαιδευτής επαγγελματικού λεξιλογίου
 

Μάθημα προτάσεων
 

Τεστ ορθογραφίας
 

Εξάσκηση στα διαγράμματα και τις γραφικές παραστάσεις
 

Γραμματική
 
Test γραμματικής – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας
 
Εξάσκηση στην κλίση ρημάτων
 

Εξάσκηση στους υποθετικούς λόγους
 

Ασκήσεις ανάγνωσης
 
Ασκήσεις ανάγνωσης
 

Ακουστικές ασκήσεις
 
Listening exercises (short-form) - save your score
 
Listening exercises (long-form)
 

Ασκήσεις υπαγόρευσης
 
3 scenario-based exercises
 
52 additional scenario-based exercises
 

Εστιάστε στη γραμματική
 

Αριθμοί
 

Video μαθήματα
 
4 video lessons
 
10 additional video lessons
 

Getting Started
Δωρεάν
Δημιουργία λογαριασμού
 
Λεξιλόγιο
 
Business English vocabulary exercises - save your score
Μαθήματα στο γενικό λεξιλόγιο – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας, αποκτήστε πρόσβαση στα ακουστικά αρχεία
Εκπαιδευτής επαγγελματικού λεξιλογίου

Μάθημα προτάσεων

Τεστ ορθογραφίας

Εξάσκηση στα διαγράμματα και τις γραφικές παραστάσεις

 
Γραμματική
 
Test γραμματικής – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας
Εξάσκηση στην κλίση ρημάτων

Εξάσκηση στους υποθετικούς λόγους

 
Ασκήσεις ανάγνωσης
 
Ασκήσεις ανάγνωσης

 
Ακουστικές ασκήσεις
 
Listening exercises (short-form) - save your score
Listening exercises (long-form)

 
Ασκήσεις υπαγόρευσης
 
3 scenario-based exercises
52 additional scenario-based exercises

Εστιάστε στη γραμματική

Αριθμοί

 
Video μαθήματα
 
4 video lessons
10 additional video lessons