Το δίκτυο γραμματικής μου

Ξεκινήστε να χτίζετε το δίκτυο γραμματικής σας απαντώντας μερικές ερωτήσεις:

Απαντήστε τις ερωτήσεις του τεστ

Σκορ μέχρι αυτό το σημείο:

Αρχάριος
0%
+Μεσαίου επιπέδου
0%
+Προχωρημένος
0%

Αρχάριος

Ενεστώτας Διαρκείας (ενεστώτας)
0 / 0
Ενεστώτας διαρκείας (μέλλον)
0 / 0
Αντωνυμίες: υποκείμενο, αντικείμενο
0 / 0
Επίθετα και αντωνυμίες: κτητικές
0 / 0
Επίθετα και αντωνυμίες: δεικτικές
0 / 0
Ερωτήσεις με WH- (ερωτηματικές αντωνυμίες)
0 / 0
Προθέσεις: χρόνος και τόπος
0 / 0
There is/ there are και ποσοδείκτες
0 / 0
Συγκριτικός / Υπερθετικός βαθμός (than)
0 / 0
Πρώτο είδος υποθετικού λόγου (if)
0 / 0
Ελλειπτικά ρήματα: can/can't, could, will, shall
0 / 0
Απάντησε περισσότερες ερωτήσεις σε αυτό το επίπεδο

Επιπλεόν θεματικές για μεσαίου επιπέδου

Απλός Αόριστος vs. Παρακείμενος
0 / 0
Απλός Αόριστος vs. Αόριστος Διαρκείας
0 / 0
Δεύτερο είδος υποθετικού λόγου
0 / 0
Τρίτο είδος υποθετικού λόγου
0 / 0
Ελλειπτικά ρήματα: must, have to, should, should have
0 / 0
Σχηματισμοί ρήματος: γερούνδιο ή απαρέμφατο
0 / 0
Απάντησε περισσότερες ερωτήσεις σε αυτό το επίπεδο

Επιπλέον θεματικές για προχωρημένουν επιπέδου

Ελλειπτικά ρήματα: can't have/ must have / might have
0 / 0
Απάντησε περισσότερες ερωτήσεις σε αυτό το επίπεδο
Δημιούργησε ένα λογαριασμό
Πρόσβαση με τύπο λογαριασμού:

Getting Started
Δωρεάν
Δημιούργησε λογαριασμό
Μαθήματα στο γενικό λεξιλόγιο – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας, αποκτήστε πρόσβαση στα ακουστικά αρχεία
 
Μαθήματα στο επαγγελματικό λεξιλόγιο (περιλαμβάνει ακουστικά αρχεία)
 
Μάθημα προτάσεων
 
Test γραμματικής – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας
 
Video μαθήματα – 4 μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για emails και παρουσιάσεις
 
Video μαθήματα – 10 επιπρόσθετα video μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για την οικονομία, τη στρατηγική, Αγγλικά για Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, τις συνεντεύξεις για εύρεση εργασίας
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις γενικών Αγγλικών
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις Αγγλικών για επαγγελματίες
 
Getting Started
Δωρεάν
Δημιούργησε λογαριασμό
 
Μαθήματα στο γενικό λεξιλόγιο – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας, αποκτήστε πρόσβαση στα ακουστικά αρχεία
 
Μαθήματα στο επαγγελματικό λεξιλόγιο (περιλαμβάνει ακουστικά αρχεία)
 
Idiom trainer
 
Μάθημα γραμματικής –αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας
 
Video μαθήματα – 4 μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για emails και παρουσιάσεις
 
Video μαθήματα – 10 επιπρόσθετα video μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για την οικονομία, τη στρατηγική, Αγγλικά για Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, τις συνεντεύξεις για εύρεση εργασίας
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις γενικών Αγγλικών
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις Αγγλικών για επαγγελματίες