Το δίκτυο γραμματικής μου

Ξεκινήστε να χτίζετε το δίκτυο γραμματικής σας απαντώντας μερικές ερωτήσεις:

Απαντήστε τις ερωτήσεις του τεστ

Σκορ μέχρι αυτό το σημείο:

Αρχάριος
0%
+Μεσαίου επιπέδου
0%
+Προχωρημένος
0%

Αρχάριος

Ερωτήσεις με WH- (ερωτηματικές αντωνυμίες)
0 / 0
Ενεστώτας Διαρκείας (ενεστώτας)
0 / 0
Αντωνυμίες: υποκείμενο, αντικείμενο
0 / 0
Ελλειπτικά ρήματα: can/can't, could, will, shall
0 / 0
Επίθετα και αντωνυμίες: κτητικές
0 / 0
There is/ there are και ποσοδείκτες
0 / 0
Πρώτο είδος υποθετικού λόγου (if)
0 / 0
Ενεστώτας διαρκείας (μέλλον)
0 / 0
Προθέσεις: χρόνος και τόπος
0 / 0
Επίθετα και αντωνυμίες: δεικτικές
0 / 0
Συγκριτικός / Υπερθετικός βαθμός (than)
0 / 0
Απάντησε περισσότερες ερωτήσεις σε αυτό το επίπεδο

Επιπλεόν θεματικές για μεσαίου επιπέδου

Τρίτο είδος υποθετικού λόγου
0 / 0
Απλός Αόριστος vs. Παρακείμενος
0 / 0
Απλός Αόριστος vs. Αόριστος Διαρκείας
0 / 0
Δεύτερο είδος υποθετικού λόγου
0 / 0
Ελλειπτικά ρήματα: must, have to, should, should have
0 / 0
Σχηματισμοί ρήματος: γερούνδιο ή απαρέμφατο
0 / 0
Απάντησε περισσότερες ερωτήσεις σε αυτό το επίπεδο

Επιπλέον θεματικές για προχωρημένουν επιπέδου

Ελλειπτικά ρήματα: can't have/ must have / might have
0 / 0
Απάντησε περισσότερες ερωτήσεις σε αυτό το επίπεδο
Create an account
Access by account type:

Getting Started
Free
Create account
General vocabulary trainer – save your score
 
Business vocabulary trainer
 
Idiom trainer
 
Grammar test - save your score
 
Video lessons - 4 lessons including English for emails and presentations
 
Video lessons - 10 additional video lessons including English for finance, strategy, M&A, job interviews
 
Dictation - 5 general English exercises
 
Dictation - 5 business English exercises
 
Getting Started
Free
Create account
 
General vocabulary trainer – save your score
 
Business vocabulary trainer
 
Idiom trainer
 
Grammar trainer - save your score
 
Video lessons - 4 lessons including English for emails and presentations
 
Video lessons - 10 additional video lessons including English for finance, strategy, M&A, job interviews
 
Dictation - 5 general English exercises
 
Dictation - 5 business English exercises